LAG „Podravina“ ima Lokalnu razvojnu strategiju za 2013. i 2014.


Četvrtak, 28. veljače 2013.

Uz nazočnost Milice Fuček, predsjednice Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, te članice LAG-a i njenog Upravnog odbora, zatim Darka Sobote, zamjenika župana, te županijskog pročelnika Denisa Maksića i Melite Birčić, ravnateljice PORE, na prvoj redovnoj i izvještajnoj Skupštini LAG-a „PODRAVINA“ službeno je i Statutom potvrđen pristup LAG-u četiri nove općine, Peteranec, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec i Đelekovec, pa tako sada područje LAG-a "Podravina" obuhvaća 16 jedinica lokalne samouprave naše županije.     Skupštinari su za voditelja LAG-a imenovali Martina Mahovića, pročelnika Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj Grada Đurđevca, koji će taj posao obavljati volonterski. - Koordinator izrade Lokalne razvojne strategije bila je PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja. Na pripremi strategije bila je angažirana i radna grupa u kojoj su bili predstavnici PORE, LAG-a, Koprivničko-križevačke županije, Poljoprivredno-savjetodavne službe, Visokog gospodarskog učilišta, te predstavnici civilnog, javnog i gospodarskog sektora. Nacrt strategije i dinamiku izrade prezentirala je voditeljica Odjela za regionalni i ruralni razvoj te strateško planiranje u PORA-i, Tihana Kraljić, izvjestila nas je Silvija Lukačin, tajnica LAG-a PODRAVINA i dodala da se o Strategiji raspravljalo i na sjednici Upravnog odbora, na kojoj su članovi dali dodatne sugestije i prijedloge kako upotpuniti ovaj važni strateški dokument. Skupština je jednoglasno usvojila razvojnu strategiju LAG-a „PODRAVINA“ koja je jedan od osnovnih preduvjeta za prijavu LAG-a na natječaj za Mjeru 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“ unutar IPARD programa, koji će prema najavama Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanje u poljoprivredi, biti otvoren od 01. ožujka do 01. travnja 2013. godine.