Mimoze i briga za zdravlje povezale đurđevačke žene


Utorak, 26. siječnja 2010.

Đurđevac je ove subote, po treći puta, bio na popisu 25 hrvatskim gradovima u kojima je organiziran 3.hrvatski dan mimoza. Na tom popisu je Đurđevac od samoga počeka, zahvaljujući suradnji s Županijskom Ligom protiv raka Koprivničko-križevake županije, koja je i ove godine članice Foruma žena Grada Đurđevca opskrbila s dovoljnim brojem prelijepih grančica mimoza,  a koje su im u subotu na Trgu sv. Jurja, po prvi puta pomagale prodavati članice Udruge žena HDZ Katarina Zrinski i Udruge žena Peski.   Prodano ih je za 1800 kuna i predano Ligi protiv raka Koprivničko-križevačke županije. Njena predsjednica dr Marija Sačer se zahvalila svima koji su prodajom i kupnjom mimoza sudjelovali u subotnjoj akciji, jer je ukupno na Županiji, u Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu, od prodaje mimoza sakupljeno 13.000 kuna. Dr. Sačer je naglasila da će 2010. godina biti posvećena očuvanju ženskog reproduktivnog zdravlja, posebno edukaciji o prevenciji raka vrata maternice koji, zbog relativno visokog pobola i čestog početka razvoja u mlađoj odrasloj dobi,  predstavlja jedan od prioritetnih javnozdravstvenih akcija u svijetu i kod nas. Dr.Sačer je rekla da će 700 prikupljenih potpisa na peticiji biti poslano Vladi RH, kao potvrda potrebe da cijepljenje učenica sedmih razreda protiv HPV, uzročnika raka vrata maternice, uđe u kalendar obaveznog cijepljenja. Dok se to ne dogodila, zamolila je predstavnike svih lokalnih zajednica, pa tako i Grada Đurđevca, da pronađu sredstva (2700 kuna po osobi) za njihovo preventivno cijepljenje.