Projekcija “Stari zanati Podravine” u Starom gradu


Četvrtak, 10. rujna 2009.

U Galeriji Stari grad u srijedu, 09.09.2009. održana je projekcija dokumentarnih filmova o starim zanatima. Na inicijativu Centra za kulturu i uz pomoć sredstava Ministarstva za kulturu na terenu su 1999.  snimljeni  filmovi  Licitar, Bačvar, Užar, Kovač i Brico Ivan Bakrač, a čemu je prethodio istraživački rad na terenu za izložbu Tradicijski obrti Koprivničko-koprivničke županije 1999. godine, održanoj u tri grada Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu.   Filmovi su snimljeni na području Podravine. Terenska istraživanja, lokacije, te kontakte s kazivačima koji se pojavljuju u filmovima koja su prethodila snimanju obavila je kustosica Galerije Stari grad, Edita Janković Hapavel, dok je samu pripremu i tijek filmskog snimanja obavio autor Kruno Heidler, umirovljeni filmski djelatnik.  Filmove su  snimali na terenu Marijan Jakupec i Zlatko Ljubić, a montirao Siniša Milašinović s Krunom Heidlerom. Filmovi su projicirani na mnogim festivalima, a neki od njih su i nagrađivani. Kao takvi vrijedan su segment video zapisa u očuvanju naše bogate kulturne baštine. Nakon projekcije publici se obratila i zamjenica gradonačelnika grada Đurđevca gđa Marijana Markešić koja je pohvalila ovaj projekt, te istaknula da upravo ovi materijali daju mogućnost mladima da se upoznaju  sa starim zanatima koji su u izumiranju, te da ovakve projekte treba podržavati i dalje.  (EJH)