Projekt navodnjavanja ”Koljak” spomenut čelnicima Hrvatskih voda


Utorak, 24. srpnja 2012.

Hoće li se do 2018. iz EU fondova moći isfinancirati projekt navodnjavanja „Koljak“ i akumulacija Sirova Katalena koji bi na području đurđevačke Podravine trebao preokrenuti i pokrenuti poljoprivrednu, odnosno povrtljarsku proizvodnju i zapošljavanje, još je neizvjesno, ali je sigurno da je župan Darko Koren za prošlotjednog boravka generalnog direktora Hrvatskih voda Ivice Piršića i njegova zamjenika Zijaha Mahmutspahića Koprivničko-križevačkoj županiji, spomenuo da je projekt navodnjavanja Koljak u pripremi i da bi ga Županija rado aplicirala za EU fondove.     Generalni direktor Piršić kazao je kako HV imaju u planu do 2018. izgraditi 47 sustava vodoopskrbe i odvodnje što bi se najvećim dijelom trebalo financirati iz EU fondova. Cilj je graditi i dalje, pa je već u tijeku priprema programa u vodoopskrbi koji se planiraju aplicirati na fondove Europske unije, a njihova vrijednost je oko 50 milijuna eura.  Dva od tih projekata odnose se na Podravinu i Prigorje, jedan na spomenuti projekt vodoopskrbe u pripremi, a drugi na odvodnju. Župan Koren izvjestio je goste kako se u suradnji s HV u Koprivničko-križevačkoj županiji u posljednjih nekoliko godina napravilo vrlo mnogo, potkrijepivši to podatkom kako je 2001., u Podravini i Prigorju vodoopskrbni sustav bio dostupan za 22 posto kućanstava, dok 2012. taj postotak iznosi 65 posto. Župan je dodao da se u Županiji mnogo ulagalo i u sustav odvodnje te gradnju pročistača, a u pripremi je i projekt navodnjavanja „Koljak“ i akumulacije Sirova Katalena. Valja podsjetiti da su investitori u tom projektu HV i Koprivničko-križevačka županija, dok je izvoditelj tvrtka IGH d.d. Ovim objektom višenamjenskog  karaktera  prema dogovoru  upravljale bi HV, a financiranje gradnje bi bilo odvojeno od financiranja gradnje sustava za navodnjavanje. HV će ishoditi procjenu vrijednosti nekretnina na obuhvatu vodnog dobra i otkupiti zemljište od današnjih vlasnika. Do sada je izrađen idejni projekt, a dobivena je i lokacijska dozvola, te druga potrebna dokumentacija. Na sastanku u Koprivnici, kojem je bio nazočan i Marijan Štimac, županijski pročelnik za gospodarstvo i zamjenik predsjednika đurđevačkoga GV, dogovoreno je da će se u rujnu održati sastanak na operativnoj razini na kojem bi se dogovarao daljnji tijek investicija na ovom području.