Revitalizacija grba Budrovca


Utorak, 27. svibnja 2014.

Mjesni odbor Budrovac je u subotu, 24. svibnja 2014. godine održao veliku svečanost blagoslova zastave na kojoj se nalazi grb Budrovca  koji potječe od 1610. godine kao i povelja napisana u ime kralja Matije 2. To je bila povelja o prriznavanju plemstva Budorima iz Budrovca, a uz to se može ponositi i slikom grba na naslovnoj stranici. Budrovac ima svoju povijesti koja je i dovela do ove svečanosti, do grba na zastavi te kumova grba obitelji Cvekan iz Budrovca koji su sa svojom nesebičnom dobrotom omogućili ovaj veliki i svečani dan koji će se obilježavati svake godine. Zastavu je blagoslovio gosp. preč.dek. Đurđevačkog dekanata župnik župe Kalinovac i upravitelj župe Budrovac Mladen Gorupić.

Blagoslovu su prisustvovali brojni gosti kao što su gradonačelnik Željko Lacković, predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman, članica Gradskog vijeća Katica Blažok, kuma Udruge Žena Budrovca Katarina Kalcina i Martin Mahović, zatim brojne udruge žena: Udruga žena "Peski", Udruga "Rukotvorine" Čepelovac, Udruga žena grada Đurđevca, Udruga žena Grkine, Forum žena Kloštar Podravski, KUD Starogradački Marof, Lovačka udruga "Jelen" Đurđevac, Dobrovoljno vatrogasno drustvo Budrovac,Udruga žena Budrovac i mještani.

Za inicijativu za revitalizaciju grba zaslužni su predsjednica Mjesnog odbora Budrovac Marija Markuš, Krešo Kovačev i Grad Đurđevac.