Stari grad – sastanak s projektanticom


Utorak, 11. kolovoza 2009.

Kao što je i dogovoreno krajem mjeseca srpnja, u utvrdi Stari grad, 10. kolovoza 2009. održan je ponovo sastanak vezano uz radove u I katu utvrde za što su osigurana sredstva Ministarstva kulture, te uređenja prizemlja. Ovaj put definirani su radovi elektroinstalacija uz nazočnost projektantice Jelice Peković, izvođača, te gradonačelnika Slavka Gračana, pročelnika Odjela za stambeno-komunalnu djelatnost Martina Mahovića, te ravnateljice Centra za kulturu Edite Janković Hapavel.   Isto tako projektantici je dat na uvid Prijedlog odvodnje oborinskih voda, a koji je nakon ovjere projektanta proslijeđen od strane Centra za kulturu na mišljenje nadležnom Konzervatorskom odjelu. Dogovoren je ponovni sastanak nakon njihova uvida, te dogovora oko daljnjeg slijeda poslova.   (EJH)