Strane novinare oduševili Picoki


Srijeda, 29. travnja 2009.

Kad je pred ulazom u đurđevački Stari grad 50-tak novinara iz Skandinavije, Češke, Italije, Belgije, Engleske, SAD-a, Španjolske, Slovenije, Mađarske, Slovačke, Njemačke i Francuske, dočekala starica s picokom i kapetan Grada iz Legende o Picokima, a u njegovu atriju stari zanati, sjednjevjekovni ambijent i sajam, predstavnici sedme sile su ostali oduševljeni.     - Zašto nam se samo nudi more, a na kontinentu imate prave briljante, kometirala jedna od novinarki, koja je u Đurđevac došla u  organizaciji Glavnog ureda HTZ-e, koji ove godine organizira četiri velika grupna studijska putovanja stranih novinara na području kontinentalne Hrvatske, a ovo je bilo prvo pod nazivom "Dvorci Hrvatske".