Utvrda Stari grad – konzultacije o daljnjim radovima – 29. rujna 2010.


Subota, 2. listopada 2010.

Sastanak u utvrdi Stari grad 29.9. nastavak je susreta održanog 15.9.2010. Njemu su nazočili gradonačelnik Slavko Gračan, pročelnik Konzervatorskog odjela Milan Pezelj, Jelica Peković, d.i.a nadzor nad radovima i Edita Janković Hapavel, ravnateljica Centra za kulturu. Zatraženo stručno izviješće Geoexperta GTB iz Zagreba, dostavljeno je na uvid s točno naznačenom novim pozicijama repera uokolo utvrde Stari grad.   Oni će, zaključeno je, biti postavljeni godinu dana s ciljem praćenja stanja objekta, tj. njegove statike. S obzirom da se je pokazalo da je i cijev kanalizacije trošna, te da dolazi do stalnog podljevanja i vlaženja ziđa, dogovorena je za prvu ruku njena izmjena, a prema naputku konzervatora cjelokupna izmjena postojećih, što će se obuhvatiti prilikom radova u atriju i veži, najvjerojatnije slijedeće godine. Evidentno je da odvod oborinskih voda predstavljaju također problem za što će se u prvu ruku napraviti produžetak odvoda iz žljebova od objekta do potpunog rješenja. Valja naglasiti da se je pojavio jedan novi detalj u cjelokupnim razmatranjima oko rješavanja odvodnje, drenaže, a također i prezentacije utvrde, a to su opkopi oko utvrde što bi zasigurno dalo jednu cjelovitu prezentaciju. Takav izgled utvrde podržavaju i konzervatori koji su predložili što hitniju izradu Konzervatorskog elaborata i prijedlog prezentacije utvrde Stari grad. Za to će poslužiti sva dosadašnja skupljena dokumentacija, a posebno Konzervatorske studije iz 1985. godine.