UTVRDA STARI GRAD – projekti i realizacije


Srijeda, 29. listopada 2008.

Nakon pripremljenih projektnih dokumentacija uređenja pivnice i restorana, uređenja atrija i veže financiranih od strane grada Ðurđevca, u pripremi smo raspisivanja natječaja. Svi projekti ovjereni su od strane Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Bjelovaru. Izrađen je također i projekt koji nam treba biti dostavljen slijedeći tjedan, a odnosi se na rasvjetu vanjskih fasada utvrde, te platoa ispred utvrde.   Kako se radi o jedinstvenom spomeniku kulture, tipa fortifikacije, zasigurno da je posao izrade projekta sporiji nego kod izrade nekih novih. Naime, poštivajući pravila struke, za sve nalaze i nedoumice konzultiralo se predstavnike Konzervatorskog odjela pri Upravi za zaštitu kulturne baštine i projektanta, te održano niz sastanaka  u samoj utvrdi na kojima su nazočili konzervatori, projektaniti, predstavnici grada i Centra za kulturu. To se čini i dalje, te se već slijedeći tjedan treba zbog potrebitosti konzultacija sastaje opet isti tim s predstavnicima.    Pripremni radovi u pivnici i restoranu izvršeni su prema naputku konzervatora. Prvo se  pristupilo  građevinskim zahvatima koji su se odnosili na ručno otucanje trule i dotrajale žbuke s ravnih površina unutarnjih zidova restorana, pivnice i sanitarija, rušenju pojedinih pregradnih zidova, te otvaranju zidnih sondi.  S obzirom na veliku koncentraciju vlage bilo je potrebito da se neko vrijeme zidovi posuše prije nastavka radova koji slijede. Ono što je najnužnije napraviti prije početka drugih radova, a sve prema dogovoru konzervatora, projektanta, te predstavnika Grada Ðurđevca,  je sanacija vlage u prizemnim prostorijama. Radovi uređenja pivnice i restorana aproksimativno prema troškovniku ukupno bi iznosili bi više 1.200.000,00 kuna, a isto toliko i atrija i veže. Rasvjeta vanjskih fasada utvrde, platoa ispred samog ulaza, iznosila bi oko  450.000,00 kuna. Radovi na gornjem katu utvrde izvode se prema dostupnim financijskim sredstvima. Načinjene su glazure hodnih površina, izvršeni keramičarski radovi sanitarnih prostorija, centralno grijanje, a u 11 mjesecu  predstoje stolarski radovi (prozori, vrata), parketi, završetak protuprovalnog i protupožarnog sustava II, te ličilački radovi. Od Ministarstva kulture osigurano je za taj dio 150.000,00 kuna, a od grada 50.000,00 kuna. Iz proračuna grada za pivnicu i restoran Stari grad osigurano je 200.000,00 kn, za atrij i vežu 50.000,00. Koprivničko-križevačka županija u svom proračunu za uređenje atrija i veže planira izdvojiti 50.000 kuna. Svi ovi projekti vezani su jedan uz drugi, a s obzirom na velika ulaganja iziskuju priliv sredstava iz više izvora. Ova  ulaganja u utvrdu potrebna su i nužna, a to  će se zasigurno odraziti u budućnosti na sam život utvrde i grada. S ovim projektima ne završava obnova utvrde. Naime, poslije toga zasigurno da je nužna obnova vanjskih fasada utvrde koja je na pojedinim mjestima već dosta propala. Vidljiva je vlaga. Ne smijemo zaboraviti ni činjenicu da nije nikad u cijelosti provedeno  istraživanje građevne strukture utvrde, kao ni arheološka istraživanja, već samo djelomična (1985.,1986.,1992). U budućnosti morat će se voditi računa o većoj sanaciji krovišta koje nije dobro napravljeno, a što se najviše vidi prilikom oborina, koje se slijevaju po zidu. To nije problem koji je nastao zadnjih nekoliko godina nego je prisutan već više dva desetljeća. U ovom trenutku važno je da se utvrda revitalizira, da postoji volja i interes grada i  stanovnika da ovo mjesto bude jedinstveno, prepoznatljivo i ugodno za posjetitelje. A to zasigurno postoji. Na ovo obvezuje i činjenica da  i sama Legenda o Picokima, vezana uz  utvrdu, ima status zaštićenog nematerijalnog kulturnog dobra i zajedno sa sadržajem utvrde kroz povijesni slijed događaja i samim njenim značenjem čini sastavni dio srednjoeuropskog kulturnog kruga.   Centar za kulturu prijavio je na natječaj za sufinanciranje Ministarstvu kulture za 2009. godinu projekte uređenja pivnice i restorana, uređenje atrija i veže, rasvjete vanjskih fasada utvrde, te nastavak adaptacije I kata utvrde za stalni postav povijesnog značenja utvrde i Ðurđevca. Očekujemo i pomoć od Koprivničko-križevačke županije i Ministarstva turizma, jer sama utvrda kao spomenik kulture I kategorije i Legenda o Picokima kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske, te nacionalna  destinacija izvrsnosti predstavljena u Bordeauxu prošli mjesec, zasigurno to zaslužuju.   Edita Janković Hapavel, Održan radni sastanak predstavnika konzervatora, Centra za kulturu i projektanta 28.listopad 2008. U prostorima utvrde Stari grad održan je radni sastanak predstavnika konzervatora, Centra za kulturu i projektanta, nadzora u vezi radova na katu utvrde Stari grad. S obzirom na prisutnost vlage na pojednim mjestima prema naputku konzervatora, potrebno je prije ostalih radova izvršiti skidanje postojeće žbuke, te upotrijebiti sanacijsku žbuku. Isto tako definirano je dogovorom projektanta i konzervatora izgled vanjskih vrata na prostorijama,  te rješavanje nivelacija hodne površine. S obzirom na objedinjavanje i spajanje muzejsko-galerijskih prostora u dogovoru je priprema za rušenje pregradnog zida i postavljanje knuf pregrade u galerijskom prostoru velikog salona, kako bi se izložbena djelatnost i dalje mogla nesmetano odvijati. Prilikom posjeta projektanta dostavljen je i projekt vanjske rasvjete utvrde Stari grad, a za koji očekujemo, kako je dogovoreno, da će biti prezentiran u prostorijama Grada Ðurđevca putem projekcije tijekom mjeseca studenog.