Vrijedne Budrovčanke si žele nove narodne nošnje


Utorak, 2. ožujka 2010.

Po izgledu društvenoga doma, prostora oko crkve i svih ostalih budrovačkih javnih zelenih površina se vidi da su u svemu tijekom cijele godine svoje vrijedne prste imale članice Udruge žena. Bile su na svim gradskim manifestacijama, pomagale nedavno osnovanoj Dramsko-plesnoj udruzi, a osobito sam ponosna na njihov humanitarni rad.     Između sebe su sakupile novce, kupile poklone i obilaze naše stare mještane smještene u privatnim domovima za stare u Đurđevcu, Kloštru Podravskom i Virju, rekla je na redovnoj Godišnjoj skupštini Udruge žena njihova predsjednica Marica Markuš. Ovoj vrijednoj ženskoj budrovačkoj udruzi svaki dan pristupa sve više mladih žena, a M.Markuš, koja je ujedno i predsjednica MO Budrovca, očekuje pomoć Grada u sufinanciranju budrovečke narodne nošnje, kojom bi mogle na svim budućim manifestacijama u kojima planiraju sudjelovati, dostojno predstavljati svoj Grad i kraj. Da uz sve to žene Budrovca dobro surađuju s drugim ženskim udrugama, pokazalo se na Skupštini čiji su rad pratile članice udruga žena iz Šemovci, Sv.Ane, Grkina, Peski, KUD-a "Obreška" iz Kloštra-Ivanića, Foruma žena iz Kloštra Podravskog, "Rukotvorina" iz Čepelovca i drugih. Njihov rad na uređenju naselja, brizi za stare, dobroj prezentaciji Grada, čuvanju tradicijske baštine i okupljanju mladih, nije ostao nezapažen ni u Đurđevcu, rekao je gradonačelnik S.Gračan, koji im je na tome, na Skupštini posebno čestitao.