Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dodijelilo 75.000,00 kuna Udruzi za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đurđevac


Četvrtak, 5. prosinca 2013.

U srijedu 4. prosinca Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa donijelo je Odluku o rezultatima natječaja i dodjeli sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2013/2014. Sredstva se dodjeljuju Udrugama iz cijele Hrvatske, a među 125 Udruga je i Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đurđevac koja je jedina iz Grada Đurđevca i okolnih općina na popisu Udruga kojima su dodijeljena sredstva. Naime, našoj Udruzi je odobren iznos od 75.000,00 kn za projekt „I ja to mogu“.

Projekt je to kreativnih i radno-okupacijskih aktivnosti za djecu s mentalnom retardacijom osnovnoškolske i srednjoškolske dobi iz grada Đurđevca i okolnih Općina u koji je uključeno 20-tak korisnika podijeljenih u tri skupine. Osmišljen je s ciljem poboljšanja kvalitete života djece i mladih s mentalnom retardacijom i organiziranog provođenja slobodnog vremena. Korisnici projekta su učenici Područne škole za djecu s teškoćama u razvoju pri Osnovnoj školi G. Karlovčana Đurđevac, te učenici Strukovne škole Đurđevac (smjer pomoćni kuhar-slastičar) koji su i u prethodnom razdoblju bili uključeni u aktivnosti Udruge, te novi korisnici do kojih ćemo doći pomoću partnerskih organizacija. Aktivnosti koje će se provoditi kroz projekt su podijeljene u područja: aktivnosti svakodnevnog života (domaćinstva), radionice samozastupanja, komunikacije, sportske aktivnosti, kreativne radionice, glazbeno plesne radionice, lutkarsko dramske radionice, društvene igre, zajedničke radionice djece i roditelja, obilježavanje značajnih datuma, sudjelovanje na gradskim manifestacijama, organizirani izleti i druženja sa srodnim Udrugama, a provodit će se radnim danom od ponedjeljka do petka nakon završene nastave i to u prostorima Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đurđevac.Očekuje se da sudjelujući u projektu korisnici razviju pozitivnu sliku o sebi, steknu više samostalnosti pri obavljanju nekih aktivnosti, te više autonomije kod odlučivanja. Ovaj projekt pridonosi sadržajno osmišljenijem i rekreativno ispunjenijem životu djece i mladih s teškoćama u razvoju i njihovom prihvaćanju u lokalnoj zajednici i to kroz njihove radove i akcije.

Partneri Udruzi u provođenju ovog projekta su  Osnovna škola Grgura Karlovčana Đurđevac, Strukovna škola Đurđevac, Centar za socijalnu skrb Đurđevac te Udruga volontera „Ruka u ruci“ Đurđevac s kojima Udruga surađuje već niz godina u provođenju projekata.

ZAKLJUČCI:

1. Daljnje podržavanje rada Udruge putem financiranja projekata od strane Koprivničko-križevačke županije.

2. Osiguravanje pristupačnosti osobama s invaliditetom planiranjem nabave lifta od strane grada Đurđevca. Putem paketa mjera „Mladi za zajednicu“ osiguravanje zapošljavanja osoba s invaliditetom.

3. Kontinuirano osiguravanje prava u sustavu socijalne skrbi, pružanje zaštite putem instituta skrbništva djeci s teškoćama, mladim i odraslim osobama s invaliditetom putem Centra za socijalnu skrb Đurđevac. Pružanje podrške i savjetovanja.

4. Kontinuirano uključivanje volonterki Udruge „Ruka u ruci“ Đurđevac u aktivnosti Kluba „ Mali princ“. Uključivanje u prodaju radova korisnika povodom značajnih datuma u godini.

5. Organiziranje slobodnog vremena putem Kluba „Latica“ i Igraonice „Dodir“. Planiranje samostalnog življenja osoba s invaliditetom uz stručnu potporu.

6. Kontinuirano provođenje aktivnosti kroz Klub“ Maslačak“ Križevci. Praćenje natječaja radi realizacije planiranih aktivnosti.

7. Ukazivanje na primjerenu terminologiju prema Sheratonskoj deklaraciji (2009.) kojom su usvojeni termini „osoba s invaliditetom“ za odrasle osobe s invaliditetom i za djecu „dijete s teškoćama u razvoju“.

8. Sustavno uključivanje djece s teškoćama u razvoju u programe Dječjeg vrtića „Maslačak“. Pružanje stručne pomoći od strane: logopeda, psihologa i edukatora rehabilitatora.

9. Utvrđivanje primjerenog oblika školovanja i uključivanje djece s teškoćama u razvoju u Područnu školu za djecu s teškoćama u razvoju.

10. Učenici Gimnazije dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac kroz volontersku Udrugu „Ruka u ruci“ uključeni su u aktivnosti Kluba „Mali princ“ kroz zajednička druženja (kreativne radionice, radionice samozastupanja i razvoja pozitivne slike o sebi).

11. Mlade osobe s invaliditetom uključene u Strukovnu školu Đurđevac stječu zanimanje pomoćnog kuhara i slastičara. Različitim aktivnostima (pečenje kolača) uključeni su u aktivnosti lokalne zajednice.

12. Osmišljavanje projekata i programa za osobe u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji nisu obuhvaćeni nikakvim programima. Integracija osoba s invaliditetom suočenih s teškoćama u zapošljavanju na tržištu rada i sprječavanje diskriminacije.

13. Uključivanje učenika Strukovne škole Đurđevac, smjer pomoćni kuhar i slastičar, u stručnu praksu u Hotelu „Picok“ Đurđevac. Uključivanje mlade osobe s invaliditetom u radni odnos.

14. Kontinuirano uključivanje djece s teškoćama u razvoju, mladih i odraslih osoba s invaliditetom u programe i aktivnosti koje organizira Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đurđevac. Proširenje aktivnosti usporava nesigurnost financiranja kroz projekte i nedostatak broja zaposlenih.