Muzej Grada Đurđevca osigurano nabavu informatičke opreme


Utorak, 13. travnja 2021.

Muzej Grada Đurđevca osigurao je sredstva za nabavu informatičke opreme putem prijave na natječaj Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu, raspisan od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, u iznosu od 10.000,00 kn.

U sklopu programa investicijskih potpora, Muzej Grada Đurđevca uz osigurana sredstva i sufinanciranje Grada Đurđevca planira nabaviti opremu koja će omogućiti kvalitetniju muzejsko - galerijsku djelatnost od same inventarizacije muzejske građe u programu M++ do fotografiranja muzejskih eksponata uz pomoć adekvatne foto-opreme.

Muzej se kontinuirano svake godine prijavljuje na natječaje te tako osigurava sredstva potrebna za organizaciju brojnih izložbenih projekata, kao i investicijskih programa.