Muzej Grada Đurđevca priprema izložbu o Božidaru Becku


Ponedjeljak, 18. listopada 2021.

Muzej Grada Đurđevca priprema umjetničko-dokumentarnu izložbu o Božidaru Becku. Na izložbi bit će predstavljen život i djelo ovog istaknutog hrvatskog povjesničara umjetnosti, kulturnog i javnog djelatnika, rođenog u Đurđevcu 1926. godine.

Božidar Beck (Đurđevac, 1926. – Zagreb, 2000.) bio je istaknuti povjesničar umjetnosti i dugogodišnji direktor Galerija grada Zagreba. Bio je organizator ili suorganizator važnih izložaba suvremene umjetnosti, autor je mnogobrojnih predgovora u katalozima i monografija.

Posebno je važna njegova uloga u održavanju pet izložbi Novih tendencija (od 1961. do 1973.), u pokretanju niza izložbenih projekata u Galeriji suvremene umjetnosti, Male likovne biblioteke, mape grafika Naprijed te u ukupnom doprinosu u afirmaciji moderne i suvremene umjetnosti. Umro je 2000. u Zagrebu.

Autor ove izložbe je povjesničar umjetnosti Marijan Špoljar, a realizacija je ostvarena uz financijsku potporu Grada Đurđevca i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Otvorenje izložbe bit će u petak, 22. listopada 2021. godine.