Osnovna škola Đurđevac uspješno prijavila projekt rekonstrukcije narodne nošnje


Nedjelja, 22. siječnja 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja početkom školske godine raspisalo je Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022./2023. na koji se prijavila i Osnovna škola Đurđevac.

Osnovna škola Đurđevac je prijavila projekt pod nazivom Tradicijski vez i narodna nošnja Podravine te je dobila sredstva za nabavu novih 25 kompleta narodnih nošnji u iznosu od oko 3300 eura.

Svrha poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova radi zadovoljavanja različitih potreba učenika, a u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima te poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima.

Tijekom školske godine provode se aktivnosti vezane uz nabavu potrebnih materijala, radionica učenja tradicijskog veza te uključivanje učenika u izvannastavnu glazbenu aktivnost folklor. Na taj način se od najranije dobi razvijaju ritmičke, glazbene, socijalne, komunikacijske i  društvene vještine.

Voditeljica projekta je učiteljica glazbene kulture Kristina Benko Markovica.