Obavijest o načinu odvoza reciklabilnog otpada za dane 30.6. i 1.7.


Srijeda, 29. lipnja 2022.

Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga kako će se reciklabilni otpad, odnosno papir i plastika, u četvrtak 30. lipnja te u petak 1. srpnja odvoziti na način da će se vozilom najprije odvesti jedna vrsta otpada, a kasnije istog dana i druga.

Molimo korisnike da spremnike iznesu na javnu površinu do 6:00 sati, a isti će biti ispražnjeni tijekom dana.

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.