Obavijest vozačima za vrijeme zimskih uvjeta


Nedjelja, 28. prosinca 2014.

Pozivaju se građani, vlasnici ili korisnici stanova, vlasnici ugostiteljskih, trgovačkih i drugih poslovnih prostorija, te vlasnici kioska i pokretnih naprava da su na temelju odredbi Odluke o komunalnom redu u vrijeme pothlađenosti kolnika i stvaranja poledica, padanja ledenih kiša i snježnih oborina obvezni organizirati i vršiti posipavanje, održavanje i čišćenje pješačkih površina ispred navedenih objekata. Također su obvezni održavati i čistiti stepeništa, te ulaze u stambene zgrade, uklanjati led i snijeg sa krovova zgrada kada je narušena sigurnost prolaznika uslijed mogućih oborina.

Komunalni redar vrši kontrolu čišćenja snijega na javnim površinama, te se mole građani da se pridržavaju Odluke o komunalnom redu, a sve kako bi se izbjegli padovi i ozljeđivanje građana, jer odgovornost za nastalu štetu snosi obveznik čišćenja.

_______________________________________________________________________________________________________

Sukladno vremenskim prognozama tijekom vikenda i početka sljedećeg tjedna očekuju nas niže temperature, te kišne i snježne padaline, pri čemu se očekuje nastup zimskih uvjeta na cestama odnosno prianjanje snijega na kolnik ili stvaranje poledice na kolniku.

Podsjećaju se građani da je za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjen promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom, te da su vozači motornih vozila obvezni prije uključivanja u promet očistiti  zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg s vozila.

Kako se očekuje da će u prometu tijekom vikenda najviše vozača upravljati osobnim automobilima, podsjećamo da se pod zimskom opremom osobnih automobila podrazumijevaju zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 milimetra i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače.

Kako bi se za vrijeme očekivanog nastupa zimskih uvjeta na cestama izbjeglo događanje prometnih nesreća i stradavanje osoba, vozačima se savjetuje da smanje brzinu kretanja svojih vozila, povećaju razmak između vozila prilikom vožnje u slijedu, izbjegavaju pretjecati vozila ispred sebe, te da poštuju prometne znakove kojima se regulira pravo prvenstva prolaska kroz raskrižja.