CO2 u našem životu


Nedjelja, 10. kolovoza 2008.

Nada Kožar, učiteljica kemije, i mlada inžinjerka kemije Mirna Šabarić održale su kemijsku radionicu pod nazivom CO2 u našem životu, kao prvu radionicu u kolovozu. I ovaj put dječji odjel bio je premalen za sve koji su htjeli sudjelovati na radionici, pa se i ova radionica održala u novom studijskom odjelu. Sudjelovalo je oko dvadesetpetero djece, uglavnom učenika nižih razreda osnovne škole.   Djeca su bila podijeljena u pet grupa. Za početak je svaka grupa dobila lego-kockice iz kojih su trebali napraviti neki predmet i detaljno ga opisati, da bi na kraju  grupe zamijenile opise i ponovno složile kockice prema opisu. Sve grupe su uspješno riješile prvi zadatak, a to je bilo promatranje, uočavanje, slijed – što je bitno za kemiju. Nakon toga su slijedili pokusi i dokazi gdje sve ima ugljičnog dioksida. Dokazali smo da CO2 ima u mineralnoj vodi, da ne podržava gorenje (zato ga ima u bocama za gašenje vatre) i dr. I na kraju ga ima u našem izdisaju – tako smo napuhali balone našim CO2. Na samom kraju napisali smo nevidljivo pismo (vinskim octom), zamijenili poruke koje ćemo kod kuće dešifrirati uz pomoć svijeće.   Komentirajte članak na forumu. (0 komentara)