Gabrijeli Golub peti ravnateljski mandat u „Maslačku“


Srijeda, 21. srpnja 2010.

Višegodišnje pedagoško i odgojiteljsko, te ravnateljsko iskustvo i Program koji je ponudila, bili su očito opet presudni i vrtičkom Upravnom vijeću i gradskim vijećnicima da bez rasprave i izdvojenoga mišljenja odluče da Gabrijela Golub u petom mandatu vodi Dječji vrtić „Maslačak“. –U novom mandatu želim za djecu grada Đurđevca uvesti programe i aktivnosti za ljepše djetinjstvo i uspješnu socijalizaciju. Želim posebno poticati rad s nadarenima, uvesti produženi boravak za djecu nižeg školskog uzrasta, a u redovan program uključiti romsku djecu, uz participaciju MZOS-a.   Posebno bih željela što hitnije uređenje i osmišljavanje tavanskog prostora za jaslica za nove kraće programe, stvoriti uvijete za vrtić-vježbaonicu, a usmjerit ću rad vrtića da se maksimalno zadovolje sve potrebe djece i roditelja, uz veću tržišnu orijentiranost i povećanje vlastitih prihoda, otkrila nam je vrtička ravnateljica dio svojeg programa u novom četverogodišnjem mandatu. Najavila je da će svoje projekte kandidirati i prema fondovima EU, uvesti eko sustav, uspostaviti prekograničnu suradnju s vrtićima i nastojati osigurati mjesto u vrtiću za svako dijete u Đurđevcu, a što praktički znači da ga treba proširiti. U  Maslačku je sad 29 zaposlenih koji skrbe za više od 300 mališana u redovnom i drugim programima, što je za cjelovitu realizaciju premali broja zaposlenih i evidentan nedostatak prostora. - Želimo dograditi Maslačak i osigurati mjesto za 50-tero polaznika. Imamo svu potrebnu dokumentaciju, ali nemamo potrebnih oko milijun kuna za to, pa za njima i dalje uporno tragamo preko natječaja u nadležnim ministarstvima, rekla je nova(stara) ravnateljica Dječjeg vrtića Maslačak, Gabrijela Golub.