Projekt Energetska obnova zgrade Osnovne škole “Grgur Karlovčan”


Utorak, 28. studenoga 2017.

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade Osnovne škole “Grgur Karlovčan” Đurđevac na adresi Đure Basaričeka 5d, Đurđevac, KK.04.2.1.03.0140

Naziv korisnika: Grad Đurđevac

Ukupna vrijednost projekta: 6.228.303,27 kuna

EU sufinanciranje projekta: 2.668.272,62 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 22.11.2017. – 31.10.2018.

Kratki opis projekta: Izrađenim projektom energetske obnove predviđa se zamjena i popravak krovišta, izrada toplinske zaštite vanjske ovojnice zgrade, ugradnja nove drvene stolarije, zamjena i modernizacija sustava rasvjete, te ugradnja solarnih panela na krovištu za pripremu tople vode, te ugradnja podizne platforme kako bi se osobama s invaliditetom omogućio pristup svim prostorijama u školi.

Ciljevi projekta: osigurati bolje uvjete rada u školi, ali i ostvariti značajne financijske uštede povećanjem energetske učinkovitosti i smanjenjem potrošnje energije te je predviđena ušteda energije od 55% u odnosu na postojeće stanje.

Kontakt osoba: Martin Mahović, martin.mahovic@djurdjevac.hr

https://strukturnifondovi.hr/

 https://razvoj.gov.hr/

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Grada Đurđevca.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa ”Konkurentnost i kohezija 2014-2020”.