Slavko Gračan i Martin Trepotec preporučuju razmjenu starih udžbenika


Srijeda, 29. srpnja 2009.

Na inicijativu gradonačelnika Grada Đurđevca Slavka Gračana budući ravnatelj Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac Martin Trepotec koji stupa na dužnost 1.rujna 2009 godine., obratio se roditeljima i učenicima s preporukom: "Preporučuje se učenicima i roditeljima da međusobno razmjene stare udžbenike po principu PRIJATELJ - PRIJATELJU.
Uvjerenja je da 50% učenika može na taj način razmijeniti udžbenike, a iza 15. kolovoza 2009., će sa novim priopćenjem obavijestiti roditelje.
Pedagog Osnovne škole Đurđevac dao je popis udžbenika knjižarama.