ODRŽAVANJE STABALA, ŽIVICA I DRUGOG ZELENILA UZ NERAZVRSTANE CESTE


Četvrtak, 31. listopada 2013.

Obavještavaju se svi vlasnici zemljišta uz nerazvrstane ceste na području Grada Đurđevca da su temeljem članka 5. Odluke o komunalnom redu („Službene novine Grada Đurđevca“ broj 2/03., 1/08., 8/09. i  4/11. i 1/13.) i članka 22. Odluke o nerazvrstanim cestama („Službene novine Grada Đurđevca“ broj 9/98. i 1/08.) dužni stabla, ograde od ukrasne živice i drugo zelenilo uz javnu prometnu površinu uredno održavati i obrezivati tako da ne prelazi regulacijsku liniju na javnoj prometnoj površini i da ne ometa vidljivost i preglednost u prometu.

Kako se vlasnici zemljišta uz nerazvrstane ceste na području grada Đurđevca ne pridržavaju navedenih važećih gradskih odluka, zaposlenici Gradske uprave obišli su teren i obilježili stabla koja se moraju urediti i to na sljedeći način:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

- Stablo koje ima na sebi oznaku „O“ treba obrezati tako da ispod njega po nerazvrstanom putu može proći vozilo visine 4m

2

- Stablo koje na sebi ima oznaku „X“ potrebno je u potpunosti ukloniti

Rok za uređenje obilježenih stabala, živice i drugog raslinja uz nerazvrstane ceste je zaključno sa 31. studenim 2013. godine nakon čega će se označena stabala, živice i drugo raslinje urediti, odnosno ukloniti preko treće osobe na trošak vlasnika zemljišta, a sve sukladno važećim gradskim odlukama.