Odvoz krupnog (glomaznog) otpada za grad Đurđevac i Općinu Kalinovac


Ponedjeljak, 4. svibnja 2015.

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. obavještavaju stanovnike Grada Đurđevca i Općine Kalinovca s pripadajućim prigradskim naseljima da se prema članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) krupni (glomazni) otpad ne smije skupljati na javnim površinama. Stoga smo odredili termin odvoza krupnog (glomaznog) otpada od 11.05. do 14.05.2014 za grad Đurđevac i 15.05.2015 za Općinu Kalinovac. Obavezno je popuniti zahtjev i poslati ga u Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac kako bi u navedenim terminima odvezli glomazni otpad iz vašeg dvorišta.

Zahtjev možete preuzeti sa linka u nastavku: 05_2015_zahtjev_glomazni

U krupni (glomazni) otpad se ubraja kruti otpad koji nastaje u stanovima i poslovnim prostorima kao: dijelovi namještaja, madraci, drvena ambalaža, dijelovi stolarije BEZ STAKLA, plastični sanduci za boce, metalni dijelovi automobila, metalni alati, stari bicikli, žičana pletiva, radijatori i sl. Pod glomazni otpad ne spada električni i elektronički otpad (zbrinuti pozivom na besplatni telefon 0800 444 110), građevinski otpad, salonit, automobilske i traktorske gume, granje, zauljena ambalaža od masti i motornih ulja, ambalaža od pesticida i drugi opasni otpad. Električni i elektronički otpad, ambalažu od pesticida možete besplatno predati na reciklažni otok na odlagalištu 'Peski' u radno vrijeme odlagališta (pon.09-17 uto-pet. 08-15, sub. 09-13)