Otpad ili smeće? Od tebe sve kreće!


Petak, 2. ožujka 2018.

Učenici Područne škole Budrovac sa svojom su učiteljicom Olgom Lazar tijekom veljače na satovima razrednika, povodom aktivnosti osnovne škole vezanih uz održivo gospodarenje otpadom, razgovarali o utjecaju čovjeka na okoliš te o potrebi odvajanja otpada.

Kako bi i u svojoj područnoj školi mogli odvajati otpad, izradili su kutije za papir, plastiku i plastične čepove. U svojoj učionici postavili su mali eko otok te sada savjesno odvajaju otpad.

Učenici su ponosni svojim radom, a s odvajanjem otpada nastavit će i kod kuće.