Pogača z oreji dobila trajnu zaštitu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske


Ponedjeljak, 18. listopada 2021.

Na adresu Grada Đurđevca, Turističke zajednice i Udruge žena Grada Đurđevca došao je dugo očekivani „papir“, točnije Rješenje Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, u kojem se utvrđuje da priprema tradicijskog kolača - Pogače z oreji, ima svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra koje će pod brojem Z-7473 biti trajno upisano u Registar kulturnih dobara RH, odnosno na Listu zaštićenih kulturnih dobara.

-Iako smo imali niz verbalnih potvrda da je naša Pogača z oreji prošla sve provjere i spremna za trajnu zaštitu, sad kada to vidimo na papiru, osjećaj i zadovoljstvo je drugačije, veće. Trajna zaštita ne znači da je to kraj naše brige na promicanju ovog posebnog, starinskog kolača jer nas rješenje obavezuje na nastavak istraživanja, ali i njene popularizacije na lokalnoj i nacionalnoj razini. Uz sve to imamo obvezu i njene zaštite ili od prevelike komercijalizacije ili pak od potpunog nestanka - rekla je Mirjana Mišulin, predsjednica Udruge žena grada Đurđevca.

Na kraju dosadašnjih višegodišnjih aktivnosti na njenoj zaštiti i na početku novih aktivnosti vezanih uz obaveze koje nosi trajna zaštita, Mirjana Mišulin se zahvalila Gradu Đurđevcu i Turističkoj zajednici na logističkoj i svekolikoj drugoj pomoći oko tog važnog projekta. Posebice se zahvalila inicijatorici i koordinatorici zaštite Pogače z oreji, Anđeli Lenhard Antolin, kao i svim članicama Udruge žena grada Đurđevca koje ju izvrsno pripremaju i koje su je do sada primjereno prezentirale, kako na lokalnoj tako i na nacionalnoj razini.