Šesti razredi posjetili Dravu i proučavali život oko nje


Utorak, 23. svibnja 2017.

Učenici šestih razreda odradili su planiranu terensku nastavu na Dravi na području Ferdinandovca-Novog Virja u kao dio nastave iz prirode i likovne kulture.

Učenici su iz likovne kulture sa učiteljem Zoranom Vidakovićem imali priliku otići u prirodu i ostaviti trag u njoj koristeći dijelove samog okoliša. Podijeljeni u grupe, zajedno su tražili materijal za stvaranje svojeg umjetničkog djela, provodeći trenutke u prirodi. Učenici su izradili sunce, kap, drvo i puža.

Iz prirode sa učiteljicama Martinom Lovrak Ivanov i Bernardom Žibreg učenici su radili u parovima sa unaprijed dogovorenim zadacima. Od zadataka trebalo je odrediti temperaturu zraka, vode i tla, napisati geo koordinate, odrediti Ph vrijednosti vode i potražiti neku vrstu koja živi na površini vode. Učili su tako i o biljkama, životinjama i o o njihovim staništima.

Ovakav način rada motivira učenike za rad, razvija ljubav prema prirodi i prirodnim vrijednostima, te im je na ovaj način lakše približiti nastavni sadržaj.