Udruge žena grada Đurđevca u suradnji s Hotelom Picok planira realizirati nove projekte


Ponedjeljak, 16. svibnja 2022.

Članice Udruge žena grada Đurđevca, nakon dugog vremena, nastavile su suradnju s Hotelom Picok. Na radnom sastanku  koji je sredinom tjedan održan u Picoku s voditeljicom hotela Marinom Deak Dugina dogovorena je suradnja za nekoliko projekate. Svi bi oni trebali obogatiti sadržaje u hotelu, a time ujedno i turističku ponudu grada Đurđevca.

-Projekti u koje smo uključene na nivou našega grada, pa i šire, lako su uklopljivi u ponudu našega Hotela Picok, koji u posljednje vrijeme ponovo doživljava svoj oporavak i procvat, pa smo Upravi hotela predložile nekoliko tema na kojima bismo mogli zajednički raditi i realizirati ih. Cilj nam je, dakako, ne samo osnaživanje naše vidljivosti u lokalnoj zajednici, nego i zajedničko obogaćivanje turističke ponude grada Đurđevca- naglasila je predsjednica Udruge žena grada Đurđevca i đurđevačka gradska vijećnica Mirjana Mišulin.

- Prije svega moram reći da smo jako zadovoljni suradnjom koju imamo s Gradom Đurđevcom i našom Turističkom zajednicom, a ovu nova suradnju s Udrugom žena grada Đurđevca, koja je jedna od najaktivnijih đurđevačkih udruga, rado smo prihvatili i sa velikim zadovoljstvom ćemo je nastojati što prije i što kvalitetnije realizirati. O prvoj konkretnoj  zajedničkoj akciji, naši sugrađani i gosti našega grada, pogotovo svi oni koji će boraviti u Hotelu Picok, moći će se vrlo brzo uvjeriti- rekla je voditeljica hotela Picok Marina Deak Dugina.