Aktivnost Udruge žena s bolestima dojke “Narcise” Đurđevac


Četvrtak, 23. siječnja 2014.

Udruga žena s bolestima dojke "Narcise" Đurđevac, prema svom planu rada, kako bi pomogla i savjetovala žene o prevenciji ranog otkrivanja raka dojke, održala je predavanje ženama u Prugovcu.

Predavanje s temom „Prevencija raka dojke“ organizirala je udruga žena Prugovac u Prugovcu, u ponedjeljak 20. siječnja u 19:00 sati, koje je održala Katarina Sokač glavna sestra kirurgije u Općoj bolnici u Koprivnici, a ujedno i predsjednica Udruge žena Narcise.

Prisutnim ženama podijeljeni su promotivni materijali, predsjednica Udruge odgovarala je na postavljena pitanja, te je demonstriran samopregled na lutki „Agata“.