Aktivnosti Udruge žena grada Đurđevca


Četvrtak, 16. listopada 2014.

Vrijedne članice Udruge žena grada Đurđevca i ove jeseni nastavile su sa svojim humanitarnim radom, pa su tako na manifestaciji Dani voća pekle kolače, a za manifestaciju Medveni den pripremale pekmez. Prodajom kolača i pekmeza pridružile su se humanitarnoj akciji za izgradnju lifta u našem gradu.

Uz prehrambene proizvode članice Udruge neprestano izrađuju i nove suvenire našega kraja, te razne kreativne uratke koje su predstavile na navedenim manifestacijama.

Svojim radom i aktivnim druženjem članice Udruge i dalje će podržavati humanitarne akcije, bez obzira da li će ih same organizirati ili netko drugi, rekla je predsjednica Udruge Mirjana Mišulin.