PUTEM JAVNIH RADOVA „MLADI ZA ZAJEDNICU“ ZAPOSLENA POMAGAČICA U RADU S OSOBAMA S INVALIDITETOM


Nedjelja, 27. listopada 2013.

Na temelju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja u 2013. godini, Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đurđevac je kao inicijator javnih radova za zapošljavanje mladih osoba  – paket mjera za mlade „Mladi za zajednicu“ – mini javni radovi krajem kolovoza raspisala natječaj za zapošljavanje pomagača/ice u radu s osobama s invaliditetom. Nakon dobivene suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s danom 14.10. 2013.g. na ovom radnom mjestu zaposlili smo Laru Frančina iz Đurđevca na određeno vrijeme od 12 mjeseci. Ukupni iznos bruto plaće financira Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Cilj ovog programa javnog rada je kroz promidžbu i informiranje šire javnosti povećati vidljivost Udruge i njenih aktivnosti i senzibilizirati okolinu za osobe s mentalnom retardacijom, te pomoći korisnicima u organiziranom provođenju slobodnog vremena, u tjelesnom i psihomotornom razvoju, socioemocionalnom razvoju i razvoju ličnosti, razvoju komunikacije, izražavanja i stvaralaštva, a istovremeno se uključivanjem nezaposlene mlade osobe u javne radove ublažuju posljedice nezaposlenosti u našem društvu.