Zaposlenice Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đurđevac na simpoziju u Sv. Križu Začretje


Ponedjeljak, 26. svibnja 2014.

Međunarodnom simpoziju Trisomija 21 koji se održao 23. i 24. svibnja 2014. godine u Svetom Križu Začretje u Krapinsko-zagorskoj županiji prisustvovale su zaposlenice Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đurđevac Ksenija Grgičin i Lara Frančina. Simpozij je bio namijenjen svim stručnjacima koji neposredno rade s osobama s autizmom i Down sindromom, ali i roditeljima koji su suočeni s nedostatkom informacija i edukacija koje su preduvjet povećanju razine kvalitete života istih.

U samom početku Izvršna direktorica Udruge Trisomija 21, Helena Melovnik Zrinjski, predstavila je djelovanje Udruge Trisomija 21 koje ima za cilj stvarati preduvjete što kvalitetnijem prenatalnom i postnatalnom životu obitelji i osoba s autizmom i Down sindromom. Praktičnim djelovanjem nastoji se pomoći korisnicima i njihovim obiteljima te se nastoji  motivirati i ostale pripadnike šire društvene zajednice provođenjem vrijednosti kao što su humanost, moralnost, brižnost, pravednost, poštenje i odgovornost.

Kvaliteta samog simpozija ostvarena je gostovanjem domaćih i međunarodnih stručnjaka koji su govorili o problematici s medicinskog, edukacijskog, logopedskog, psihološkog i pravnog stajališta, i to:

- doc. dr Luce Lovrečić dr. med., univ. dipl. biol. s Kliničkog instituta za medicinsku genetiku u Ljubljani, Republika Slovenija, koja je predstavila najnovija istraživanja i otkrića u medicinskoj genetici kod Down sindroma

- prof. dr sc. Vladimir Trajkovski s Instituta za defektologiju u Skopju koji je govorio o poveznici između Down sindroma i autizma

-prof. dr sc. Draženka Blaži, vrsni stručnjak u logopediji s posebno važnim izlaganjem o počecima i svrsi pristupa,te mogućnostima i ograničenjima usvajanja govorno-jezične terapije

- prof. dr sc. Vladimir Gruden je predstavio kako roditelji kroz autogeni trening mogu pobiti prepreke i strahove u odgoju djeteta

-Stojan Adanov ,okupacioni terapeut iz Skopja prikazao je svim prisutnima Art terapiju

-Wiebke Majoor Sozpad, BA, socijalna radnica je govorila o o pravima osoba s teškoćama u Njemačkoj i o njihovoj implementaciji u društvo

-Branko Kašaj, dr. med. dent.– govorio je o stomatoškoj zapostavljenosti i problemima kod djece sa Down sindromom

-dipl. defektolog Nikolche Neshevski je govorio o edukaciji i rehabilitaciji djece s Down sy. u Republici Makedoniji

-Emilija Geogijeva, mr. sc. mentalne retardacije i autizma predstavila je istraživanje čija je svrha bila dobiti informacije o prilagodbi i fleksibilnosti obitelji s Down sindromom

- dr. Lidija Melovnik Pijanović je govorila o odnosu obitelji i medicinskom pristupu kod osoba s Down sy.

-dr. sc. Tihomir Kekez ,abdominalni kirurg je govorio o problemu pretilosti i opstipacije kod osoba s Doen sindroma i autizma

-Banana Kunina, bacc.med.techn, primalja je govorila o odnosu prema majkama koje su rodile dijete sa Down sindromom,priopćavanju te informacije majkama i općenito o komunikaciji sa njima

- Koraljka Žapec i Hrvojka Forjan, diplomirani rehabilitatori iz Zagreba su demonstrirale Brain Gym (Gimnastiku za mozak)

Velik doprinos simpoziju su dali i sami roditelji  i to mr. sc. Dinka Vuković, dipl. ing koja je predstavila kako uče djeca sa Down sindromom, te Helena Melovnik Zrinjski izvršna direktorica udruge „Trisomija 21“ i Daniela Rac Kolarić, dopredsjednica udruga „Trisomija 21“ koje su govorile o svojim iskustvima i prvim spoznajama da će dobiti ili da su dobili dijete s Down sy., ali i svim kasnijim preprekama koje su ih čekale.

S obzirom da u našoj Udruzi ima korisnika s Down sindromom i s autizmom, ovo predavanje će djelatnicama pomoći u radu kako bi bolje razumjele potrebe osoba i  provodile kvalitetniju terapiju, a sve s ciljem poboljšanja kvalitete života osoba s autizmom i Down sindromom kao i njihovih obitelji, istaknula je predsjednica Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đurđevac Kristinka Štefan.