Veliki uspjeh đurđevačkih fotografa na natjecanju Hrvatskog fotosaveza za Bijenalne fotografije u Francuskoj


Nedjelja, 31. siječnja 2021.

Na samom početku godine đurđevački fotografi postigli su veliki uspjeh na natjecanju Hrvatskog fotosaveza za Bijenale fotografija u Francuskoj. Od ukupno 30 fotografija koje će predstaviti Hrvatsku na Međunarodnoj izložbi kolor fotografije u Francuskoj izabrano je čak osam fotografija Željka Cara, Mate Zemana, Ivana Hećimovića i Ivana Nemeta. To znači da na fotografije đurđevačkih autora otpada jedna četvrtina od ukupno 30 odabranih radova, te da je od svih hrvatskih klubova Foto-kino klub „Picok“ iz Đurđevca najuspješniji na ovom natjecanju.

Na raspisani natječaj Hrvatskog fotosaveza za sudjelovanje na ovoj međunarodnoj izložbi pod pokroviteljstvom FIAP-a (Međunarodne federacije fotografske umjetnosti) pristiglo je ukupno 477 fotografija autora iz svih krajeva Hrvatske, a velika većina izabranih fotografija koje će predstavljati fotografsku reprezentaciju naše zemlje pretežno su pejzažne fotografije spomenute četvorice najaktivnijih i najuspješnijih članova Foto-kino kluba Picok Đurđevac. Tako će se uskoro u Francuskoj moći vidjeti fotografije koje prikazuju ljepote i osobitosti Podravine, a svakako valja naglasiti da je među hrvatskim klubovima đurđevački Foto-kino klub bio najuspješniji na ovom natjecanju.

Za kolekciju fotografija koja će u Francuskoj predstavljati Hrvatski fotosavez izabrane su sljedeće fotografije: Zima na riječnom sprudu i Proljeće Željka Cara, Proljetna polja i Zimska rijeka Mate Zemana, Sjajna vlaga i Stablo i njegov put Ivana Hećimovića, te Crveni auto i Geometrija polja Ivana Nemeta.