11. sjednica Gradskog vijeća 2010.


Srijeda, 2. lipnja 2010.
Dana 9. lipnja (srijeda) 2010. godine, s početkom u 16,00 sati, održana je 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca. Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac.

Dnevni red sjednice:

 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2009. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 2. Razmatranje Izvješća o radu i poslovanju Komunalija - Plin d.o.o. Đurđevac  za 2009. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 3. Razmatranje Izvješća o radu i poslovanju „Segrada“ d.d. Đurđevac za 2009. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 4. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca za 2009. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 5. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zajednice tehničke kulture Đurđevac za 2009. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 6. Donošenje Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Đurđevca.
 7. Donošenje Odluke o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Đurđevca koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Đurđevcu.
 8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Đurđevcu.
 9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2010. godinu - Proračunske zalihe, za mjesec svibanj 2010. godine.
 10. Razmatranje prijedloga Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama s HT – Hrvatskim telekomom d.d. Zagreb, s prijedlogom Zaključka.
 11. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Zapisnik 11. sjednice