12. sjednica Gradskog vijeća


Ponedjeljak, 4. prosinca 2006.

Dana 11. prosinca (ponedjeljak) 2006. godine, s početkom u 16,00 sati održana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca.

Dnevni red sjednice:

 • Donošenje Proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu.
 • Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2007. godini.
 • Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u  2007. godini.
 • Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2007. godini.
 • Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đurđevca u 2007. godini.
 • Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2007. godini.
 • Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2007. godini.
 • Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu.
 • Donošenje Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu.
 • Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Društveni ugovor Komunalija d.o.o. Đurđevac.
 • Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Đurđevcu.
 • Donošenje Odluke o standardima i mjerilima za ostvarivanje financijske dotacije za programe i/ili projekte udruga od interesa za Grad Đurđevac.
 • Donošenje Rješenja o imenovanju članova  Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac.
 • Donošenje Rješenja o imenovanju predstavnika Grada Đurđevca u Skupštinu trgovačkog društva "Podravina Programat" d.d. Đurđevac.
 • Pitanja članova Gradskog vijeća.

Zapisnik 12. sjednice (2006)