13. sjednica Gradskog vijeća 2010.


Nedjelja, 19. rujna 2010.
Dana 13. rujna (ponedjeljak) 2010. godine, s početkom u 16,00 sati, održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca. Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac.

Dnevni red sjednice:

 1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine.
 2. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine, s prijedlogom Zaključka.
 3. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine, s prijedlogom Zaključka.
 4. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu za  pedagošku 2009./2010. godinu i Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine, s prijedlogom Zaključka.
 5. Razmatranje Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe  Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine godinu, s prijedlogom Zaključka.
 6. Razmatranje Izvješća o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine, s prijedlogom Zaključka.
 7. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine, s prijedlogom Zaključka.
 8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2010. godinu - Proračunske zalihe, za mjesec kolovoz 2010. godine.
 9. Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Koprivnica o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Đurđevca za 2009. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Upravnih tijela Grada Đurđevca.
 11. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Grada Đurđevca.
 12. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.
Zapisnik 13. sjednice