21. sjednica Gradskog vijeća


Petak, 14. ožujka 2008.
Dana 19. ožujka (srijeda) 2007. godine, s početkom u 16,00 sati održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca.

Dnevni red sjednice:

 1. Donošenje Odluke o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca s izmjenama i dopunama Odredbi za provođenje.
 2. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2008. godinu.
 3. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Đurđevca.
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Đurđevca.
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.
 6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Grada Đurđevca.
 7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda.
 8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama.
 9. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o dimnjačarskoj službi na području Grada Đurđevca.
 10. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.
 11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla.
 12. Razmatranje Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu – Proračunske zalihe, za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2007. godine, s prijedlogom Zaključka.
 13. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za prevenciju Grada Đurđevca.
 14. Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarstvo, razvoj, selo i poljodjelstvo Gradskog vijeća Grada Đurđevca.
 15. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.

Zapisnik 21. sjednice