27. sjednica Gradskog vijeća


Četvrtak, 26. ožujka 2009.
Dana 26. ožujka (ponedjeljak) 2009. godine, s početkom u 16,00 sati održati će se 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca. Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac.

Dnevni red sjednice:

 1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca.
 2. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2009. godinu.
 3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu.
 4. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu na dan 31. prosinca 2008. godine.
 5. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu.
 6. Razmatranje Izvješća o ostvarenim programima i aktivnostima u 2008. godini i Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za 2008. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske za program muzejsko-galerijske djelatnosti.
 8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske za program zaštite kulturnog dobra: Đurđevac, Stari grad Đurđevac – za građevinsku sanaciju, završne radove.
 9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske za investicijski program: opremanje muzeja.
 10. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2008. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske za program Nabava knjižne i neknjižne građe.
 12. Razmatranje Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2008. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 13. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2008. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 14. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca za 2008. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 15. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2008. godini, s prijedlogom Zaključka.
 16. Razmatranje Izvješća o radu komunalnog redara za 2008. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 17. Donošenje Odluke o održavanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora.
 18. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke  o dimnjačarskoj službi na području Grada Đurđevca.
 19. Donošenje Odluke o poništenju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Đurđevca na rok od tri godine.
 20. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Đurđevca u 2009. godini.
 21. Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2009. godini.
 22. Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2009. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 23. Razmatranje Izvješća predstavnika Grada Đurđevca o održanoj Skupštini trgovačkog društva Podravina-Programat d.d. Đurđevac, s prijedlogom Zaključka.
 24. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.