4. sjednica Gradskog vijeća 2009.


Subota, 5. rujna 2009.
Dana 8. rujna (utorak) 2009. godine, s početkom u 16,00 sati održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca. Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac.

Dnevni red sjednice:

 1. Razmatranje Izvješća o polugodišnjem poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine, s prijedlogom Zaključka i upoznavanje s prijedlogom Komunalija d.o.o. Đurđevac za postizanje financijske stabilnosti distribucije vode.
 2. Razmatranje Izvješća o radu i poslovanju Komunalija - Plin d.o.o. Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine, s prijedlogom Zaključka.
 3. Donošenje Odluke o visini početne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama Grada Đurđevca.
 4. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine u k.o. Đurđevac.
 5.  Donošenje Odluke o djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa trgovačkog društva KOTLAR d.o.o. Đurđevac.
 6. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o visini plaće odnosno naknade plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Đurđevca.
 7. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o naknadi troškova predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Gradskog vijeća Grada Đurđevca, članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Đurđevca i radnih tijela gradonačelnika te predsjednicima i članovima Vijeća mjesnih odbora.
 8. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i strateško planiranje.
 9. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije.
 10. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša.
 11. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za kulturnu i prirodnu baštinu.
 12. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za prosvjetu i predškolski odgoj.
 13. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja.
 14. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za mjesnu samoupravu.
 15. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj.
 16. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalno i vodno gospodarstvo.
 17. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za sport i mlade.
 18. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za turizam.
 19. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb.
 20. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Đurđevac.
 21. Donošenje Rješenja o razrješenju članova Vijeća za prevenciju Grada Đurđevca.
 22. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednice i članova Vijeća za prevenciju Grada Đurđevca.
 23. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Statut o dopunama Statuta Centra za kulturu Đurđevac.
 24. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac za pokretanje postupka javne nabave za investicijski program: opremanje muzeja.
 25. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Vijeća za mladež Općinskog suda u Koprivnici.
 26. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r.
Zapisnik 4. sjednice