ĐURĐEVAC U ZNAKU 40. ‘PICOKIJADE’


Četvrtak, 7. veljače 2008.

Đurđevčani su krenuli u obilježavanje 40. godišnjice 'Picokijade'. Turistička zajednica najavljuje da će na tu visoku obljetnicu podsjećati različitim događanjima tijekom cijele godine, a ne samo krajem lipnja kad će se održati ta manifestacija. Predsjednik Turističke zajednice Marijan Ružman kaže da su jubilarni mozaik posvećen 40. godišnjici 'Picokijade', jedne od najvećih i najstarijih kontinentalnih turističkih manifestacija,...    počeli slagati još krajem prošle godine, kada je otisnut kalendar posvećen toj obljetnici, s motivima najvažnijih događanja na 'Picokijadi'. Potom je za Božić i Novu godinu na glavnom gradskom Trgu svetog Jurja postavljen trometarski osvijetljen Picok i vizualno dao do znanja da će ove godine u Đurđevcu sve biti u njegovu znaku, rekao je Ružman. Novi važan dodatak mozaiku jubileja je došao iz Državnog zavoda za zaštitu intelektualnog vlasništva iz Zagreba, pri kojem je registriran i zaštićen verbalni žig 'Picokijada' i 'Legenda o Picokima'. Time će biti onemogućeno neovlašteno korištenje nazivlja o Picokima za ostvarivanje financijske koristi onima koji nemaju nikakvu vezu s tom prepoznatljivom manifestacijom, objasnio je Ružman. Takvih je pokušaja već bilo, a sad će se oni moći i sankcionirati. Slaganje kockica u jubilarnom mozaiku 'Picokijade' se malim koracima nastavlja dalje, prvo formiranjem njenog Glavnog i Počasnog odbora, a potom će biti predstavljen i njezin program.   (Radio Koprivnica)