Grad Đurđevac prijavio projekt Razvoja širokopojasnog interneta za područuje đurđevačke Podravine


Utorak, 2. srpnja 2019.

Grad Đurđevac kao nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području đurđevačke Podravine – za Grad Đurđevac, Općinu Virje, Općinu Novo Virje, Općinu Podravske Sesvete, Općinu Kloštar Podravski, Općinu Kalinovac, Općinu Molve i Općinu Ferdinandovac prijavio je projekt Razvoja širokopojasnog interneta.

Projekt se provodi u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP). Na našem području postoji takvih 7.334 kućanstva koja nisu pokrivena komercijalnim interesom.

Vrijednost investicije ovisi o odabranim tehnologijama, a financirale bi se po modelu A, gdje se u slijedećem razdoblju od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije vrednuju Planovi razvoja širokopojasnog razvoja interneta te se Ministarstvo raspisuje ograničeni javni poziv gdje traži zainteresiranog operatera koji bi financirao udio u odnosu na razliku od EU financiranja, umjesto JLS-a.

U šest mogućih tehnoloških rješenja vrijednost investicije kreće se od 25 mil. kuna do 76 mil. Projekt je pokrenut još 2015. godine, a sada se nalazi u završnoj fazi.

-Širokopojasni internet je infrastruktura 21. stoljeća koja omogućava razvoj poduzetničkih zona, poduzetništva i obrtništva, omogućuje zapošljavanje i zdravu konkurenciju. Razvoj širokopojasnog interneta povećati će brzinu interneta što je ključni faktor za unapređenje usluga sustava zdravstva, obrazovanja, znanosti, istraživanja i razvoja, kulture, svih vrsta pružanja usluga ‘na daljinu’, te je preduvjet za uključenje građana u informacijsko društvo. Grad Đurđevac će kao nositelj provedbe projekta za područje đurđevačke Podravine aplicirati na natječaje resornih ministarstava, a kasnije i prema fondovima EU.