Grad subvencionira sadnju ljekovitog bilja


Petak, 18. ožujka 2016.

U Gradskoj knjižnici gradonačelnik Željko Lacković ugostio je desetak velikih poljoprivrednika s područja Đurđevca i bliže okolice na temu Programa potpore poljoprivredi. Najviše rasprava se vodilo oko Mjere 7. Potpore male vrijednosti za proizvodnju ljekovitog bilja. Istaknuo je kako ljekovito bilje nije tradicionalno sađeno na našem području te ljudi još nemaju iskustva s tim kulturama pa samim time nemaju povjerenja i hrabrosti saditi takvo bilje jer pretežito sade kukuruz i pšenicu.

Za otkup ljekovitog bilja postoji velika potražnja, te bi se trebalo razmišljati o iskorištavanju potencijala našeg tla koje je pogodno za takve kulture, a ponajviše za polja kamilice. Moraju se prihvatiti nove kulture koje već nekoliko godina okolne općine uspješno sade i prodaju- dodao je gradonačelnik.

Svrha projekta Mjere 7. je povećanje proizvodnje ljekovitog bilja na području Grada Đurđevca, a korisnici mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Grad će subvencionirati proizvodnju ljekovitog bilja s 1.000 kuna/ha, a za ekološku proizvodnju država daje dodatne potpore.

Zaključak sastanka je da postoji interes za sadnju kamilice i ostalog ljekovitog bilja na našem području, a Grad će surađivati i podupirati poljoprivrednike koji se odluče na početak sadnje ljekovitog bilja. Poljoprivrednici će nakon ovoga sastanka razmotriti sve mogućnosti i načine sadnje kamilice i ostalog ljekovitog bilja te će se nakon toga održati još jedan zajednički sastanak.