Gradonačelnik Janči: u 2018. godini nastavljamo s provedbom projekata


Četvrtak, 29. ožujka 2018.

Gradonačelnik Hrvoje Janči podnio je gradskim vijećnicima izvješće o radu u drugoj polovici prošle godine koje je uz podršku svih vijećnika jednoglasno usvojeno.

Većina aktivnosti koja se provodila prošle godine bila je usmjerena na projekte. Radilo se na provedbi, prijavi i pripremi novih projekata. Projekti gdje se povlače sredstva sufinanciranja iz EU traju oko dvije godine i službeno traju od trenutka potpisa ugovora. Jako puno truda je uloženo od početka, pripreme dokumentacije, pa do provedbe i pritom ostvarujemo dodatni benefit jer se sufinancira plaća djelatnicima koji rade na provedbi projekta- naglasio je gradonačelnik i pobrojio je sve projekte na kojima se radi.

Grad je financijski stabilan. Sredstva se troše racionalno i namjenski, te se i dalje koristi princip objedinjene javne nabave za Grad, gradske ustanove i tvrtke, a sve kako bi se dobili što povoljniji uvjeti na tržištu. Grad, gradske ustanove i tvrtke posluju pozitivno, redovno i pravodobno izvršavaju svoje obveze i mi smo primjer kako jedna sređena jedinica lokalne samouprave može dobro funkcionirati. Pruža se sve bolja usluga građanima, razvija se turistička i kulturna ponuda grada, a prošle godine smo po prvi puta imali  klizalište na Trgu koje se pokazalo kao pun pogodak. Cilj je i dalje nastaviti raditi na poboljšanju standarda i usluga- zaključio je gradonačelnik.