Gradski vijećnici traže doradu i odgodu ugovora s HT-om


Četvrtak, 10. lipnja 2010.
Iako je bilo planirano, o poslovanju Komunalija, Komunalija-Plina i Segrada, jučer Gradsko vijeće nije raspravljalo. Na prijedlog Kluba HDZ-a te su tri prve točke skinute s dnevnoga reda jer su, kako je pojasnio V. Ivandija, tražena dodatna pojašnjenja vezna uz financijska izvješća, što će se na drugoj sjednici objediniti s izvješćem predsjednika NO Komunalija Ivana Topolčića.

Inače, izvješća o radu i financijskom poslovanju Zajednice sportskih udruga i Zajednice tehničke kulture su prihvaćena bez rasprave, a nje nije bilo ni prilikom izglasavanja Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenice gradonačelnika, kao ni donošenju Odluke o naknadi za rad jer dužnost obnašaju bez zasnivanja radnoga odnosa. Tu se ne radi ni o kakvom povećanju njihovih primanja nego samo o usklađivanju sa Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Prihvaćena je izmijenjena Odluke o komunalnim djelatnostima u kojoj je rok o povjeravanju komunalnih poslova na temelju koncesije, umjesto četiri, smanjen na godinu dana.

-U četiri godine svi se malo uspavaju, pa je bolje njihovo češće propitivanje, a to je prilika i našim tvrtkama da se u tom vremenu osposobe za obavljanje što više gradskih komunalnih poslova, pojasnio je gradonačelnik Gračan. On je, uz to vijećnicima pojasnio da zbog nekoliko njemu spornih točaka do sada nije potpisao prijedlog Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama s HT-Hrvatskim telekomom d.d. Zagreb, iako bi uz taj potpis u praznu gradsku kasu sjelo 177.000 kuna, ili 40.000 kuna godišnje.Tada bi ova tvrtka mogla na sve javne površine u Gradu polagati svoje kablove bez vremenskog ograničenja. O potrebi da se Ugovor s HT-om još temeljitije analizira i doradi, ali i odgodi, govorili su vijećnici M.Roštan, I.Pleadin, V.Ivandija, S.Babić, a raspravu je završio Ž.Blažok opaskom, da je ponuđena cijena od 40.000 kuna godišnje premala, jer samo „NaturaAgro nešto manje mjesečno plati troškove telefona.