Komunalne usluge organiziraju odvoz granja


Ponedjeljak, 20. travnja 2020.

U sklopu proljetnog čišćenja gradskih prostora i đurđevačkih okućnica, Komunalne usluge već tradicionalno u travnju organiziraju odvoz granja.

Odvoz će se vršiti od 22. do 24. travnja prema sljedećem rasporedu:

  • 22. travnja 2020., srijeda, Đurđevac
  • 23. travnja 2020., četvrtak, Severovci, Grkine, Sveta Ana, Mičetinac, Čepelovac, Budrovac, Sirova Katalena, Suha Katalena
  • 24. travnja 2020., petak, Kalinovac, Batinske, Molvice, Hrastova Greda

Granje je potrebno odložiti prema rasporedu najkasnije do 7,00 sati na dan odvoza, na javnu površinu izvan dvorišta, na pristupačno mjesto za teretna vozila tako da ne ometa odvijanje prometa. Molimo građane da granje povežu u manje snopove, odnosno u svežnjeve.

Prijaviti pozivom na telefon 048/864-233 do dana odvoza, osobno na adresi Radnička cesta 61, Đurđevac ili na e-mail: gospodarenje-otpadom@komunalneusluge.hr

Mole se građani da granje vežu u snopove za ručni utovar.