Nabavljena nova oprema za tjelesni u školi


Utorak, 26. siječnja 2016.

Grad Đurđevac je u suradnji s Osnovnom školom Grgura Karlovčana osigurao kupnju sportske opreme u iznosu od 63.000 kuna. Nabavljene su lopte za rukomet, košarku, odbojku, lopte povećane mase (medicinke), sitni sportski rekviziti - štapovi, čunjevi, loptice, padobrani za igru, a stara gimnastička oprema zamijenjena je s novim dvovisinskim ručama, odskočnom daskom, s dvije doskočne strunjače te su nabavljene male strunjače i švedski sanduk. Rad izvananstvanih aktivnosti te specifične potrebe škole - prezentacije, predavanja te plesne programe u nastavi TZK upotpunit će multimedijalno računalo i prijenosni audio player - zvučnik.

Oprema će biti na raspolaganju svim učenicima škole koji su uključeni i u izvanškolske aktivnosti. Cilj nabave je modernizacija nastavnog procesa tjelesne i zdravstvene kulture te primjena adekvatnih metodičkih pomagala dobi učenika, što je jamstvo uspješnog razvoja djeteta kroz programske sadržaje tjelesne i zdravstvene kulture.