Maslačak za sve 2: vrtićarce oduševila nova informatička oprema, igračke i keramička peć


Srijeda, 25. siječnja 2023.

Maslačak za sve - faza 2 nastavak je projekta unaprjeđenja usluga za djecu u Dječjem vrtiću Maslačak čije su aktivnosti krenule još u siječnju ove godine.

Projektom je uspješno osiguran poslijepodnevni rad đurđevačkog vrtića za jednu mješovitu grupu od 20 djece te su unaprjeđeni postojeći kraći programa koji su u potpunosti financirani iz projekta.

Započele su edukacije odgojitelja za provedbu Montessori i Senzornog programa čime će se još više poboljšati kvaliteta usluge te će se omogućiti djeci s teškoćama integracija i rad u redovnom programu dječjeg vrtića, a vrtić će dobiti i posebnu skupinu za provedbu i rad po Montessori pedagogiji.

U vrtić je stigla i nova informatička oprema u vrijednosti 190.000,00 kuna koju će u radu koristiti odgojiteljice i stručni suradnici za provedbu aktivnosti s djecom te za stručna usavršavanja. Nabavljena je i nova didaktička oprema koja će koristiti pri svakodnevnom provođenju aktivnosti, ali i za pripremu djece za školu.

Ono što je posebno razveselilo svu djecu je i peć za keramiku, a sa svojim radovima od gline djeca su se već predstavila na jesenskim manifestacijama.

-Broj upisane djece u naš vrtić je dobar pokazatelj da su brojni roditelji prepoznali kvalitetu rada naših odgojitelja s djecom, mogućnosti upisa djece u dodatne programe prema interesu djece i visoki materijalni standard koji je zasigurno rijetkost u Hrvatskoj.  Želja nam je da se što više djece uključi u kraće programe jer je razdoblje od 3 godine starosti izuzetno podobno za razvoj usvajanja stranih jezika i razvoj kreativnosti. Sredstva za ovaj projekt u cijelosti su osigurana iz EU fondova tako da je pohađanje kraćih programa besplatno - rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči te se zahvalio svim zaposlenicima vrtića koji rade na provedbi ovog projekta.

Grad Đurđevac je ovaj projekt prijavio u partnerstvu s Dječjim vrtićem Maslačak, a ukupna vrijednost projekta je 4,3 milijuna kuna koji će se u cijelosti financirati iz Europskog socijalnog fonda, dok je trajanje samog projekta 20 mjeseci.