Nastavak radova na odmaralištu u Prvić Luci


Petak, 12. siječnja 2007.

Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca  na 43. sjednici održanoj 11. siječnja 2007. godine donijelo je Odluku o provođenju postupka ograničenog prikupljanja ponuda za izvođenje stolarskih radova na objektu odmarališta u Prvić Luci. Temeljem te Odluke, Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca uputit će pozive za dostavu ponuda za dobavu i montažu vanjske stolarije – prozora i vrata izrađene od PVC materijala, za objekt odmarališta u Prvić Luci.   Navedenim radovima nastavit će se obnova i rekonstrukcija odmarališta. O do sada izvedenim radovima izvješteni su članovi Gradskog vijeća Grada Đurđevca na 13. sjednici održanoj 28. prosinca 2006. godine. Izvješće je pripremio Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca.   I Z V J E Š Ć E   o radovima izvršenim na objektu   odmarališta u Prvić Luci      Ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Šibensko-kninske županije Klasa: UP/I-361-03/00-01/25 od 29. 01. 2002. godine izdao je građevinsku dozvolu kojom se investitoru Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac odobrava rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja postojeće građevine na čest. broj 502 k.o. Prvić u Prvić Luci, a prema projektnoj dokumentaciji i glavnom projektu izrađenom od „Prostor“ Bjelovar.     Dana 27. 10.2003. godine sklopljen je Ugovor o darovanju  nekretnina između Osnovne škole Grgura Karlovčana i Grada Đurđevca te Sporazum o prijenosu vlasništva nekretnina i Grad Đurđevac podnio je zahtjev za izmjenom građevne dozvole izdate na ime Osnovne škole na način da investitor u izdatoj dozvoli bude Grad Đurđevac. Zahtjevu je udovoljeno i izdato je dana 22. 01. 2004. godine novo rješenje na ime investitora Gradu Đurđevcu.     Na temelju izdate pravomoćne građevne dozvole, projektne dokumentacije i troškovnika, Grad Đurđevac sproveo je javni natječaj za izvođenje građevinskih radova rekonstrukcije odmarališta u Prvić Luci. Za najpovoljnijeg izvođača izabrano je poduzeće "WORK" d.o.o. Ružić – Šibenik. Grad Đurđevac kao naručitelj i "WORK" d.o.o. Ružić iz Šibenika kao izvoditelj zaključili su dana 2. 2. 2005. godine Ugovor za izvođenje građevinskih radova (grubi roh-bau) na odmaralištu u vlasništvu Grada Đurđevca, koje se nalazi u Prvić Luci na otoku Prviću, na ugovorenu vrijednost s uključenim PDV-om u iznosu od 698.772,82 kune.       Rok izvršenja radova je do kraja listopada 2005.    U međuvremenu dana 16. ožujka 2005. godine na sjednici Stručnog povjerenstva, usvaja se nova koncepcija rješenja uređenja odmarališta u Prvić Luci, kojom se mijenja dosadašnja koncepcija uređenja odmarališta s novim uređenjem sa sobama sa sanitarnim čvorom u apartmansko odmaralište čime se omogućava višenamjensko korištenje odmarališta. Za izradu izmjena projektne dokumentacije izabrana je tvrtka "Croming" Pitomača kao i za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Izmjenom projektne dokumentacije geometrijske veličine (širina, duljina, visina do krovnog vijenca, broj etaža, prizemlje, kat i potkrovlje) udaljenost od regulacione linije i međne linije ostale su identične kao u postojećem projektu.    U odnosu na projektiranu rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju izmjene se odnose na slijedeće: Prizemlje:    Prostor zadržava istu namjenu – boravak za goste uz priručnu kuhinju sa sanitarnim čvorom. U sklopu istog prostora uređuje se separe za goste, te soba sa kupaonicom za osoblje odmarališta. Kat i potkrovlje:    Prostor kata i potkrovlja zadržava istu namjenu – boravak u ljetnom odmaralištu. Promjene se odnose na organizaciju smještaja, tako da svaka soba ima svoju kupaonicu u odnosu na prvobitnu zamisao da je zajednički sanitarni blok na svakom katu.   Ukupna površina:   - prizemlje = p 102,24 m2                                    - kat = p 126,33 m2 (5 soba)                                    - potkrovlje = p 108,66 m2 (5 soba)                                      SVEUKUPNO: = p 337,23 m2 =====================================   Zbog izmjena projektne dokumentacije došlo je do izvođenja naknadnih građevinskih radova (grubi roh-bau), s kojim izvoditeljem radova WORK“ d.o.o. Ružić – Šibenik zaključen je Aneks ugovora, a prema ponudi izvoditelja ukupno s porezom na dodanu vrijednost na iznos 167.181,83 kn, te ukupna cijena radova s PDV-om iznosi 865.954,66 kuna. Izvoditelj radova izveo je grube građevinske radove u svemu prema zahtjevu naručitelja, pravilima struke, važećim standardima, normativima, zakonima i tehničkim propisima Republike Hrvatske i u zadanom roku. Izvedba grubih građevinskih radova (roh-bau) obuhvatila je djelomično rušenje postojećih zidova, skidanje postojeće drvene stropne konstrukcije, skidanje krovne konstrukcije, odvoz srušenog materijala na deponij, betonskih i armirano betonskih radova, zidarskih radova, tesarskih radova, pokrivačkih radova i limarskih radova.    U 2007. godini predviđena je nabava i ugradnja stolarije i izvedba  instalaterskih radova.    Komentirajte članak na forumu. (0 komentara)