Nastavak sanacije odlagališta komunalnog otpada “Peski” Đurđevac


Ponedjeljak, 9. srpnja 2007.

Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca donijelo je Zaključak o određivanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za nositelja realizacije investicije izrade Glavnog projekta i građevinske dozvole za sanaciju odlagališta komunalnog otpada "Peski" s nastavkom odlaganja komunalnog otpada. Tijekom travnja ove godine Komunalije d.o.o.  Đurđevac, podnijele su Zatjev za izdavanjem lokacijske dozvole za zahvat u prostoru – sanaciju odlagališta otpada "Peski" s nastavkom odlaganja komunalnog otpada, prema Idejnom rješenju koju je izradila tvrtka Hidroplan d.o.o. Zagreb. Izdavanje lokacijske dozvole očekuje se do kraja kolovoza 2007. godine i time se otvaraju uvjeti za ishođenje građevinske dozvole.Za  sve daljnje radnje u postupku ishođenja građevinske dozvole što obuhvaća i izradu glavnog projekta sanacije, Gradsko poglavarstvo odredilo je trgovačko društvo Komunalije d.o.o. Đurđevac.