Nove mjere u zdravstvu: za dolazak pedijatra i ginekologa Grad Đurđevac će osigurati 200 tis. kn


Nedjelja, 9. listopada 2022.

Ovaj je tjedan predsjednik Odbora za zdravstvo Gradskog vijeća Grada Đurđevca doktor Ivica Jendrašić sazvao radnu sjednicu Odbora na kojoj se raspravljalo o aktualnoj tematici dostupnosti opće i specijalističke usluge u Domu zdravlja Đurđevac koji svojim uslugama uz grad i prigradska naselja pokriva i okolnih sedam općina.

Odbor je predložio Gradskom vijeću i gradonačelniku Hrvoju Jančiju donošenje nekoliko mjera vezanih uz područje zdravstva koje je potrebno ugraditi u rebalans proračuna, a radi osiguravanja potrebnih sredstava. Ključna mjera je osiguravanje liječnika specijalista pedijatra i još jednog specijalista ginekologa za što je predloženo osigurati po 100.000,00 kuna za svakog liječnika.

Uz navedenu mjeru predložene su i druge mjere koje će biti predmet zajedničkih razgovora s nadležnim Domom zdravlja Koprivničko- križevačke županije.

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković podržao je i prihvatio prijedloge Odbora te ih je uputio gradonačelniku radi uvrštavanja i pripreme proračuna za slijedeću sjednicu Gradskog vijeća.