Nove cijene dimnjačarskih usluga


Petak, 2. svibnja 2014.

Gradsko vijeće Grada Đurđevca na sjednici 22. travnja 2014. godine donijelo je Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada, prema kojoj je koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova dodijeljena Dimnjačarskom obrtu "DIMNJAK" iz Koprivnice.

  •  2014. – 2016. godina - Nova Odluka o dimnjačarskoj službi i novi koncesionar:

              1) KRUTA I TEKUĆA GORIVA

             - pojedinačne peći → 29,00 kn/dimnjaku x 1 puta godišnje = 29 kuna godišnje;

             - centralne peći → 29,00 kn/dimnjaku x 1 puta godišnje = 29 kuna godišnje.

              2) PLINSKA GORIVA

            - pojedinačne peći → 25,00 kn/dimnjaku x 2 puta godišnje = 50 kuna godišnje;

            - centralne peći → 29,00 kn/dimnjaku x 2 puta godišnje = 58 kuna godišnje.

Za usporedbu prilažemo i cijene u vrijeme prijašnjeg koncesionara:

  • 2011. – 2013. godina - Prijašnja Odluka o dimnjačarskoj službi i prijašnji koncesionar:

              1) KRUTA I TEKUĆA GORIVA

                  - pojedinačne peći → 40,00 kn/dimnjaku x 7 puta godišnje = 280 kuna godišnje;

                  - centralne peći → 55,00 kn/dimnjaku x 7 puta godišnje = 385 kuna godišnje.

              2) PLINSKA GORIVA

                  - pojedinačne peći → 40,00 kn/dimnjaku x 2 puta godišnje = 80 kuna godišnje;

                  - centralne peći → 55,00 kn/dimnjaku x 2 puta godišnje = 110 kuna godišnje.