Obnovljeno krovište Društvenog doma ”Peski”


Četvrtak, 15. studenoga 2007.

Završeni su radovi na rekonstrukciji i obnovi krovišta Društvenog doma ''Peski''. Vrijednost investicije Grada Đurđevca je 50.000,00  kuna, a radove na obnovi krovišta izvodio je Stolarski obrt Marijana Konjareka.